Cabinet individual de psihologie
Bălan Constantin Răzvan

Evaluare psihologică individuală, evaluare şi selecţie personal

Evaluare psihologică individuală

 • Testul arborelui (Koch) - utilizat în psihologia educaţională, psihologia clinică, psihodiagnostic, resurse umane etc.
 • Desenul familiei - utilizat în psiholigia clinică pentru identificarea relaţiilor cu membrii familiei, a conflictelor interne sau a trăsăturilor psihotice (tendinţe depresive sau maniacale).
 • Desenul persoanei - utilizat în psihologia clinică pentru semnalarea unor tipuri de identificare sexuală, maniera de adaptare la problemele întâmpinate de subiect, identificarea tendinţelor regresive şi a inhibiţiilor în dezvoltarea personalităţii.
 • Testul apercepţiei pentru copii - utilizat în evaluarea psihologică a copiilor (identificarea principalelor nevoi şi pulsiuni; concepţia despre mediul înconjurător; conflictele semnificative; testarea realităţii, a judecăţii, a proceselor gândirii, funcţionarea autonomă, maturitate/imaturitate).
 • Testul de apercepţie tematică - utilizat în evaluarea candidaţilor care doresc să se angajeze în domenii care cer un nivel înalt al abilităţilor de lucru cu oamenii sau un bun control al stresului (domeniul militar, juridic, diplomaţie, educaţie); în evaluarea pacienţilor care au un diagnostic psihiatric în vederea stabilirii tipului de terapie adecvat; în evaluarea unor tulburări de personalitate.
 • Evaluarea funcţionării eu-lui - utilizat în psihologia clinică pentru diagnosticarea persoanelor cu vârsta de peste 18 ani în vederea stabilirii gradului de organizare şi funcţionare a personalităţii (memorie, concentrare, atenţie, capacitatea de conceptualizare, creativitate, nivelul de competenţă şi eficienţă în stăpânirea mediului ambiant, gradul şi tipul de relaţionare).
 • Testul Rorschach - acesta este cel de-al doilea cel mai uzilizat test în evaluarea judiciară după MMPI şi al doilea cel mai răspândit test ca utilizare de către membrii Societăţii pentru Evaluarea Personalităţii. Este folosit în diagnosticarea tulburărilor de gândire care nu sunt evidente şi în diferenţierea gândirii psihotice de cea non-psihotică atunci când pacientul nu admite deschis că prezintă o gândire psihotică.

Matricile progresive Raven (pentru Fluid Intelligence Strategy)

Sunt teste pentru evaluarea inteligenţei persoanelor:

 • cu vârsta cuprinsă între 4 şi 11 ani (matrici progresive color) şi măsoară în special inteligenţa non-verbală
 • vârstnice (matrici progresive color)
 • care prezintă diferite disfuncţii psihice, afazie, paralizii cerebrale, surzenie sau în evaluarea persoanelor cu un intelect sub limită
 • cu vârsta cuprinsă între 6 şi 80 de ani (matrici progresive standard)
 • cu vârsta peste 11 ani şi cu un nivel crescut de abilitate intelectuală (matrici progresive avansate).

Sistemul de evaluare clinică (SEC)

Acesta este unul dintre cele mai avansate (state of the art) sisteme de psihodiagnostic şi evaluare clinică validate ştiinţific şi este adresat atât copiilor şi adolescenţilor, cât şi adulţilor.

SEC cuprinde următoarele probe psihologice:

 • 5 scale si chestionare care evalueaza tabloul clinic si pun in evidenta cele mai importante componente ale acestuia (distresul, tabloul de tip depresiv si de tip anxios etc) si starea de sanatate (starea de dezvoltare posttraumatica, chestionarul de autoevaluare a sanatatii mintale, emotii pozitive, emotii functionale negative etc);
 • 15 scale si chestionare care evalueaza mecanismele etiopatogenetice asociate starii de sanatate (scala de atitudini si convingeri, scala de irationalitate pentru copii si adolescenti, inventarul ideilor, chestionarul de convingeri personale, scala stimei de sine, scala de autoeficienta, chestionarul gandurilor automate etc)

SCID I şi SCID II

Aceste chestionare scot în evidenţă tulburările clinice (afective, depresive, alimentare, somatoforme şi de adaptare, schizofrenia şi alte tulburări psihotice, inclusiv cele produse de substanţe) şi tulburările de personalitate (de tip obsesiv-compulsiv, pasiv-agresiv, evitant, dependent, depresiv, paranoid, antisocial etc).

Versiunea KID-SCID reprezinta interviul clinic structurat pentru tulburarile sugarului, copilului si ale adolescentului (masoara tulburările de comportament disruptiv, tulburările afective şi psihotice, tulburările anxioase, tulburările produse de comsumul de substanţe şi tulburările de adaptare).

Sistemul Achenbach Al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA)

Acesta cuprinde un set de chestionare pentru evaluarea competenţelor, a funcţionării adaptative şi a problemelor copiilor şi adolescenţilor într-o manieră facilă şi eficientă.

Utilizând chestionarele ASEBA se pot obţine rapid date standardizate referitoare la un spectru larg de competenţe, comportamente adaptative şi probleme. Spre deosebire de majoritatea scalelor standardizate, chestionarele ASEBA permit obţinerea unor descrieri individualizate, acestea incluzând şi întrebări deschise care vizează punctele tari şi aspectele îngrijorătoare legate de comportamentul copilului evaluat.

Pe baza scalelor ASEBA se poate evalua funcţionarea adaptativă a copiilor între 6 şi 18 ani si următoarele tulburări: tulburări afective, tulburări anxioase, tulburări somatice, ADHD, tulburări de tip opoziţionist, tulburări de conduită.

DAS (Dyadic Adjustment Scale)

Scala de Adaptare în Cuplu, sau Scala de Adaptare Diadica (Dyadic Adjustment Scale, DAS) este un instrument de evaluare alcatuit din 32 de itemi, care poate fi completat fie de unul, fie de ambii parteneri dintr-o relatie.

DAS este folosit pentru caracterizarea calitatii relatiei diadice. Scopul avut în dezvoltarea DAS a fost sa se creeze o masura care sa poata fi folosita atât cu perechile casatorite, cât si cu celelalte diade, consensuale, cum ar fi cuplurile ce traiesc împreuna liber consimtit. De la dezvoltarea initiala a scalei, DAS a devenit unul dintre cele mai larg utilizate instrumente pentru evaluarea satisfactiei în relatia de cuplu.

Conform normelor de administrare a testului, fiecarui partener îi este prezentat un set de itemi si fiecare partener este apoi rugat sa evalueze masura în care comportamentul descris de acesti itemi este prezent în relatia lui de cuplu, folosind optiunile de raspuns corespunzatoare.

Evaluare şi selecţie de personal

Platforma de evaluare şi selecţie a personalului (CAS)

Platforma de evaluare folosită în cadrul cabinetului este avizată de Colegiul Psihologilor din România şi cuprinde două componente de bază:

 • evaluarea psihologică individuală se realizează prin aplicarea a 32 de teste cu licenţă de utilizare ce măsoară interesele profesionale, emoţiile şi abilităţile cognitive. Inventarul de personalitate oferă posibilitatea de evaluare 3600. Rezultatele testelor vă oferă informaţii despre: raţionamentul analitic, abilităţile verbale şi numerice, aptitudinea spaţială, aptitudinea de percepţie a formei, abilităţile funcţionăreşti, rapiditatea în reacţii, capacitatea decizională, cea organizatorică sau tipul de personalitate.
 • evaluare şi selecţie personal prin utilizarea unor instrumente de construcţie şi modificare a cerinţelor psihologice ale postului, teste de evaluare a abilităţilor cognitive, inventare de personalitate, chestionare de evaluare a intereselor profesionale, instrumente de potrivire a profilului postului cu profilul psihologic al candidatului, instrumente de ierarhizare a candidaţilor pe un post în funcţie de gradul de potrivire a acestora cu cerinţele postului.

 CPI (California Psychological Inventory)

 California Psychological Inventory este cel mai puternic instrument psihometric pentru evaluarea personalitatii umane, adulte, normale. CPI este folosit pe scara larga intr-o multitudine de situatii si scenarii, plecand de la utilizari cvasi-clinice si de adaptabilitate sociala (diagnoza deviantei si delincventei) si ajungand la aplicatii precum selectia de personal, analiza aptitudinilor de leadership, a aptitudinilor creative, diagnoza grupurilor / echipelor de munca, orientarea vocationala, dezvoltarea carierei etc. CPI contine 20 de scale primare ("populare") si un numar variabil (intre 7 si 12) de scale secundare.

MCMI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory – III)

Inventarul MCMI-III este destinat adultilor (cel putin 18 ani) si necesita un nivel de întelegere a cuvântului scris corespunzator clasei a opta.

MCMI-III este ideal in cazul persoanelor care sunt evaluate pentru dificultati emotionale, comportamenttale si interpersonale. Instrumentul ajuta la:

 • evaluarea interactiunii tulburarilor de Axa I si de Axa II pe baza sistemului de clasificare DSM-IV;
 • identificarea caracteristicilor profunde si pervazive de personalitate care stau la baza simptomelor pacientului;
 • o întelegere integrata a relatiei dintre caracteristicile de personalitate si sindroamele clinice, pentru a facilita deciziile de tratament.

 Chestionarul este format din 175 de itemi.

 Toate testele au licenţă de utilizare, iar psihologul este avizat să le aplice.

telefon 075 TERAPIE (075 837 27 43) | email: 075terapie@gmail.com